Skip to content
Portrait Leonard Stacher

Leonard Stacher
Manging Director
leonard.stacher@solpure.at

Portrait Tobias Kulmburg

Tobias Kulmburg
Managing Director
tobias.kulmburg@solpure.at

Clemens Gasser
Investor & Advisor